Forside

I Danmark har vi et stærkt demokrati, der er dybt forankret i vores historie, kultur og institutioner. Men vi tror, vores demokrati har brug for at blive endnu mere repræsentativt for at finde svar på vor tids store og vilde udfordringer. 

Vi tror, det politiske liv kunne få ny ilt og vinde større tillid i befolkningen, hvis flere forskellige mennesker fra erhvervslivet, civilsamfundet, den offentlige sektor, kunsten og andre steder valgte at gå ind i politik og stille deres erfaringer til rådighed for folkestyret.

Det Politiske Akademi er et tværpolitisk initiativ, der rekrutter og uddanner fremtidens nye politiske ledere til Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet. 

Målet med Det Politiske Akademi er at tilbyde sparring og netværk til mennesker, der seriøst overvejer at stille op som politiker – og dermed give motivation og viden til at træffe det endelige valg om at gå ind i politik. 

Vi ønsker at invitere folk fra alle dele af det danske samfund til at være med til at gøre vores demokrati stærkere ved at gøre det mere repræsentativt.

Måske også dig?

Det Politiske Akademi er startet af nuværende og tidligere politikere, samt eksperter. Se mere om personkredsen i Bagom.

Akademiet

Akademiets første hold løb af stablen i efteråret 2022, hvor vi samlede 30 personer, der drømmer om at undersøge mulighederne for et liv i politik.

Programmet bestod af en blanding mellem workshops og oplæg af politikere, eksperter, meningsdannere og journalister

VIL DU VÆRE MED?

Vi arbejder på at etablere endnu et akademi. Hvis du ønsker at blive orienteret ved oprettelsen af næste akademi, kan du sende en mail til rektor Olav Hesseldahl på olav@detpolitiskeakademi.dk . Du bedes oplyse hvorfra du har hørt om Det Politiske Akademi

.

Bagom

Vores mission er at revitalisere demokratiet til det 21. århundrede.

Det Politiske Akademi vil rekruttere og uddanne fremtidens politiske ledere ved at skabe et forum, hvor man sammen med mennesker fra det politiske liv kan afprøve sine egne politiske ambitioner og dyrke sine talenter.

Det repræsentative demokrati er det eneste politiske system, der kan realisere og forløse det menneskelige potentiale og sikre tryghed, lighed og frihed. Vi tror på en verden af originale idéer, banebrydende individer og sammentømrede fællesskaber, der er understøttet af stærke institutioner, et driftigt erhvervsliv og et vibrerende civilsamfund, der til sammen sørger for at det godt at være borger i Danmark.

Verden står overfor stor mistillid til politikere og institutionerne, og de globale, nationale og lokale udfordringer synes større end nogensinde. Samtidig er der en stor bevægelse i gang blandt unge, der arbejder for at skabe en bedre verden. Vi arbejder på at lukke hullet mellem mennesker og institutioner, og derigennem skabe et mere frugtbart demokrati.

Gennem Det Politiske Akademi vil vi have flere danskere til at stille op til de politiske valg via partierne. Bag Det Politiske Akademi står organisationen DemokratiFronten, der er stiftet af nuværende og tidligere politikere, samt en række eksperter.

Kredsen består af:

Akademiet er støttet af:

Kontakt

Rektor
Olav Hesseldahl
3026 3742
olav@detpolitiskeakademi.dk